RSSAminetKontakt

aminet/biz/spread/TC4Dansk.readme

short : Danish locale for TurboCalc 4 author : Niels Bache uploader : Niels Bache type : biz/spread architecture : generic Filetype : application/x-lha Size : 28.48K Date : 21-Feb-97 Download : đź’ľ https://de3.aminet.net/biz/spread/TC4Dansk.lha
These are the Danish catalogs for TurboCalc 4 ============================================= translated by Niels Bache (nbache@post5.tele.dk) To install, simply switch to TurboCalc's home directory and unpack the archive there. Example: cd Work:TurboCalc ; or wherever you have TurboCalc installed lha x RAM:TC4Dansk ; or wherever the archive is The archive contains the following two directories: catalogs/dansk This drawer contains the actual catalogs Toolbar This drawer contains the localized version of some Toolbar-Icons. They will overwrite the original ones. In addition, this file is in the main directory along with its icon; you can of course delete it if you don't want it to stay there. The translation has been performed according to the guidelines we have set up in the Danish department of ATO (Amiga Translators Organization), of which I am a member. If you want to know more about ATO and our efforts to provide national versions of Amiga software, please check our home page: http://home.pages.de/~ATO. Thank you to TurboCalc's author, Michael Friedrich, for providing me with the .cd files and for other support. If you have any comments or error reports concerning this translation, please contact me, Niels Bache, at the above e-mail address. Dette er de danske catalog-filer til TurboCalc 4 ================================================ oversat af Niels Bache (nbache@post5.tele.dk) De installeres ved simpelthen at udpakke arkivet i det katalog, hvor TurboCalc er installeret. Eksempel: cd Work:TurboCalc ; eller hvor ellers du har installeret TurboCalc lha x RAM:TC4Dansk ; eller hvor ellers arkivet er Arkivet indeholder følgende to underkataloger: catalogs/dansk Dette katalog indeholder selve catalog-filerne Toolbar Dette katalog indeholder nogle ikoner til værktøjsbjælken i en version med danske navne tilføjet. De vil overskrive de oprindelige. Desuden er denne fil i hoved-kataloget sammen med sit ikon. Du kan naturligvis slette den hvis du ikke ønsker at beholde den der. Oversættelsen er udført i overensstemmelse med de retningslinier vi har udarbejdet i den danske afdeling af ATO (Amiga Translators Organization), som jeg er medlem af. Hvis du vil vide mere om ATO og vores indsats for at tilvejebringe oversatte versioner af Amiga-programmer, så check vores hjemmeside: http://home.pages.de/~ATO. Tak til TurboCalc's programmør, Michael Friedrich, fordi han stillede .cd-filerne til rådighed for mig, og for anden støtte og hjælp. Hvis du har nogen kommentarer eller fejlrapporter vedrørende denne oversættelse, så kontakt blot mig, Niels Bache, på ovennævnte e-postadresse.
PERMSSN UID GID SIZE RATIO STAMP NAME ---------- ----------- ------- ------ ------------ -------------------- [generic] 44794 35.6% Feb 18 1997 Catalogs/dansk/TurboCalc.catalog [generic] 11518 30.3% Feb 18 1997 Catalogs/dansk/TurboCalcMenu.catalog [generic] 2935 44.1% Feb 21 1997 TC4Dansk.readme [generic] 1315 62.6% Feb 18 1997 TC4Dansk.readme.info [generic] 409 62.3% Feb 9 1997 Toolbar/Bold.info [generic] 415 54.9% Feb 9 1997 Toolbar/Centered.info [generic] 399 64.9% Feb 9 1997 Toolbar/Copy.info [generic] 445 57.5% Feb 9 1997 Toolbar/Create Chart.info [generic] 437 62.0% Feb 9 1997 Toolbar/Create Series.info [generic] 403 65.3% Feb 9 1997 Toolbar/Cut.info [generic] 405 70.4% Feb 9 1997 Toolbar/Font.info [generic] 392 61.0% Feb 9 1997 Toolbar/Help.info [generic] 459 71.0% Feb 9 1997 Toolbar/Insert Formula.info [generic] 448 70.3% Feb 9 1997 Toolbar/Insert Macro.info [generic] 418 71.1% Feb 9 1997 Toolbar/Italic.info [generic] 448 58.7% Feb 9 1997 Toolbar/Left aligned.info [generic] 392 63.0% Feb 9 1997 Toolbar/Load.info [generic] 409 55.0% Feb 9 1997 Toolbar/New.info [generic] 421 63.4% Feb 9 1997 Toolbar/Normal.info [generic] 404 63.1% Feb 9 1997 Toolbar/Paste.info [generic] 443 66.6% Feb 9 1997 Toolbar/Preview.info [generic] 404 66.6% Feb 9 1997 Toolbar/Print.info [generic] 446 59.0% Feb 9 1997 Toolbar/Right aligned.info [generic] 438 67.4% Feb 9 1997 Toolbar/Run Macro.info [generic] 398 53.5% Feb 9 1997 Toolbar/Save.info [generic] 411 60.8% Feb 9 1997 Toolbar/Sort1.info [generic] 411 60.3% Feb 9 1997 Toolbar/Sort2.info [generic] 432 62.7% Feb 9 1997 Toolbar/Underlined.info ---------- ----------- ------- ------ ------------ -------------------- Total 28 files 70649 39.5% Feb 21 1997
Zum Live Linux: