RSSAminetKontakt

aminet/biz/spread/TC4Dansk.readme

short : Danish locale for TurboCalc 4 author : Niels Bache uploader : Niels Bache type : biz/spread architecture : generic Filetype : application/x-lzh-compressed Size : 28.48K Date : 21-Feb-97 Download : đź’ľ https://de3.aminet.net/biz/spread/TC4Dansk.lha
These are the Danish catalogs for TurboCalc 4 ============================================= translated by Niels Bache (nbache@post5.tele.dk) To install, simply switch to TurboCalc's home directory and unpack the archive there. Example: cd Work:TurboCalc ; or wherever you have TurboCalc installed lha x RAM:TC4Dansk ; or wherever the archive is The archive contains the following two directories: catalogs/dansk This drawer contains the actual catalogs Toolbar This drawer contains the localized version of some Toolbar-Icons. They will overwrite the original ones. In addition, this file is in the main directory along with its icon; you can of course delete it if you don't want it to stay there. The translation has been performed according to the guidelines we have set up in the Danish department of ATO (Amiga Translators Organization), of which I am a member. If you want to know more about ATO and our efforts to provide national versions of Amiga software, please check our home page: http://home.pages.de/~ATO. Thank you to TurboCalc's author, Michael Friedrich, for providing me with the .cd files and for other support. If you have any comments or error reports concerning this translation, please contact me, Niels Bache, at the above e-mail address. Dette er de danske catalog-filer til TurboCalc 4 ================================================ oversat af Niels Bache (nbache@post5.tele.dk) De installeres ved simpelthen at udpakke arkivet i det katalog, hvor TurboCalc er installeret. Eksempel: cd Work:TurboCalc ; eller hvor ellers du har installeret TurboCalc lha x RAM:TC4Dansk ; eller hvor ellers arkivet er Arkivet indeholder følgende to underkataloger: catalogs/dansk Dette katalog indeholder selve catalog-filerne Toolbar Dette katalog indeholder nogle ikoner til værktøjsbjælken i en version med danske navne tilføjet. De vil overskrive de oprindelige. Desuden er denne fil i hoved-kataloget sammen med sit ikon. Du kan naturligvis slette den hvis du ikke ønsker at beholde den der. Oversættelsen er udført i overensstemmelse med de retningslinier vi har udarbejdet i den danske afdeling af ATO (Amiga Translators Organization), som jeg er medlem af. Hvis du vil vide mere om ATO og vores indsats for at tilvejebringe oversatte versioner af Amiga-programmer, så check vores hjemmeside: http://home.pages.de/~ATO. Tak til TurboCalc's programmør, Michael Friedrich, fordi han stillede .cd-filerne til rådighed for mig, og for anden støtte og hjælp. Hvis du har nogen kommentarer eller fejlrapporter vedrørende denne oversættelse, så kontakt blot mig, Niels Bache, på ovennævnte e-postadresse.
Zum Live Linux: